Hieronder staat een alternatief voor de klok. De uren, minuten en seconden aanduiding wordt gescheiden door een rode LED. De tientallen en eenheden worden door een andere kleur gescheiden, zodat het aflezen van de tijd eenvoudiger wordt.

Een 7Kb versie van het programma gebruikt de DS3232RTC en TimeLib bibliotheken:

DS3232RTC
Time


In deze versie staat geen 'settime' om de tijd in te stellen. Dit wordt met een apart programma gedaan, SetSerial. Bovendien wordt de tijd voor het dimmen van de LEDs bepaald door weekdagen en weekend. De tijden kunnen anders worden ingesteld voor beide opties.

SetSerial laat de huidig ingestelde tijd van de RTC zien in de 'Serial Monitor' van de Arduino IDE. Om de tijd en datum exact in te stellen, wordt de baudrate op 115200 gezet en het volgende verzonden: bv. 9 oktober 2016 16:21:33 => 2016,10,9,16,21,33,

De laatste komma na secondes zet de exacte tijd in de RTC zonder tijdverlies, waardoor de tijd exact kan worden ingesteld. Het programma maakt ook gebruik van de 'Streaming' bibliotheek.

In plaats van een RTC-module kan ook de ESP8266 met WiFi worden gebruikt om de tijd weer te geven. De code is hier te vinden.